Advies en zorgbemiddeling

Wanneer uw medewerker te maken heeft met bijcvoorbeeld onacceptabele wachttijden voor zorg kan Human Support hierin bemiddelen.
Zij geeft advies en werkt efficiënt samen met alle betrokkenen zodat uw medewerker sneller geholpen wordt. Verzuimkosten worden bespaard en Human Support helpt u om uw medewerker weer verantwoord aan het werk te krijgen. Met een verhoogde kans op duurzame re-integratie.

Interventies waarin Human Support bemiddelt

  • wachtlijstbemiddeling bij lange wachttijden in het ziekenhuis.
  • adviseren in het aanvragen van een second opnion
  • bemiddeling bij multidisciplinaire trajecten
  • bemiddeling en activering revalidatie

Vraag gerust vrijblijvend om informatie. Human Support kan u helpen om verzuimkosten te besparen.