Werken met en na kanker

Werken met en  na kanker
Ieder jaar krijgen 40.000 werknemers de diagnose kanker. Kanker heeft een enorme impact op het privéleven van een medewerker, maar ook op de werkomgeveving, collega's en het arbeidsproces.

Waarom Human Support?
De overheid wil duurzame inzetbaarheid van iedereen bevorderen. Dit vergt een actieve en preventieve aanpak binnen bedrijven.Veel medewerkers met kanker zijn vaak lange tijd uit het arbeidsproces en ondervinden problemen bij de terugkeer naar werk.
De balans tussen willen, kunnen en moeten dient weer hersteld te worden. Met persoonlijke aandacht geven wij optimale ondersteuning gericht op de privé- en werksituatie. We adviseren in duurzame inzetbaarheid en lange termijnoplossingen. Is terugkeer naar werk niet meer mogelijk, dan helpen wij de medewerker en organisaties op weg met oplossingen en verplichtingen richting het UWV.

Support voor de werknemer

Kanker krijg je nooit alleen. Kanker raakt je in je kern. Emoties zoals angst, boosheid, verdriet en wanhoop horen bij de ziekte en het behandelproces. Tijdens een huisbezoek gaan wij in gesprek over de situatie waarbij ook gezinsleden worden betrokken. De kansen en mogelijkheden die iemand heeft zijn altijd het uitganspunt. Tegelijk is er sturing op zelfmanagement en het nemen van verantwoordelijkheden. De aanpak is gericht op bewustwording en acceptatie. Samen brengen we in beeld wat de belemmeringen zijn en wat nodig is om de energie, de betrokkenheid en het plezier in het leven en werken weer te verhogen. Door het kennen en beter benutten van de energiebronnen kan men de verstoorde balans herstellen waardoor de kans op werkbehoud wordt vergroot.

Support voor de werkgever

Hoe stel ik me als werkgever actief op? Is er sprake van verlies of afscheid? Hoe houd ik contact? Je wilt je medewerker persoonlijk bijstaan en unieke aandacht geven, maar tegelijk zijn er de regels van de Wet Poortwachter. Human Support helpt je hiermee. Wij gaan een persoonlijk gesprek aan met leidinggevende en eventueel collega's. De Hr en Arbo betrekken we hier direct bij en stimuleren de communicatie waardoor de situatie voor iedereen helder en duidelijk wordt. Je kunt rekenen op advies voor lange termijnoplossingen en bemiddeling. Is terugkeer naar werk niet meer mogelijk, dan helpen we bij een (vervroegde) WIA-aanvraag. Maar ook ondersteunen we als er sprake is van afscheid door overlijden.

Aspecten tijdens het traject:

  • verwerking- en acceptatieproblematiek
  • impact van de ziekte op gezinsleden en sociale omgeving
  • werkhervatting en inzetbaarheid
  • energiebalans en belasting
  • verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
  • valkuilen bij werkhervatting?
  • empowering en duurzame re-integratie

 Human Support geeft ook trainingen Werk en kanker voor leidinggevende, HR, Arboprofessionals en werknemers