Training 'Kanker en werken' voor werkgevers

Training 'Kanker en werken' voor werkgevers

Voor wie?
Voor HR-professionals en leidinggevenden is het niet eenvoudig een zieke werknemer die de diagnose kanker heeft te begeleiden. Taboes, emoties als ook onbekendheid met en complexiteit van de materie kan een werkgever voor problemen stellen. Zowel zakelijk als persoonlijk. Wat doet u wanneer een medewerker wegens kanker serieus uitvalt? Hervatting van het werk lijkt ineens ver weg. Natuurlijk wilt u – evenals de collega’s - de medewerker met kanker ondersteunen in zijn zware proces. Tegelijk wilt u realistisch kijken naar inzetbaarheid en re-integratiemogelijkheden.

Wat kan Human Support voor u betekenen?
Wij bieden u handvatten en tips om uw verzuimbegeleiding te optimaliseren. De praktijkgerichte interactieve training is zeer geschikt voor leidinggevenden, (case)managers, verzuimconsultants en Hr-medewerkers. Het doel van de training is het inzichtelijk maken van het proces en de actoren die van invloed zijn op verzuim met kanker. Tijdens de training worden tools aangereikt om als werkgever een positieve invloed uit te oefenen op het langdurig verzuim en om de samenwerking tussen alle partijen effectief aan te sturen. Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een presentatiefilmpje.

Onderwerpen 
emotionele aspecten van de ziekte kanker, diagnose en impact
rol en beïnvloedingsmogelijkheden van de betrokkenen
communicatie met externen en hun belangen: gezinsleden, arbo-professionals, klanten
samenwerking en interventies
betrokkeneheid en continuïteit arbeidsproces
revalidatie en herstel, verantwoordelijkheid re-integratie
terugkomst van werknemer uitgesloten? afscheid/verlies?
verzuimdossier en wet poortwachter

De training kan per dagdeel worden gegeven In Company of in overleg op een nader te bepalen locatie. Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Het deelnemen aan de training levert een positieve bijdrage aan de betrokkenheid en continuïteit tijdens het verzuimproces.