Missie en visie

MISSIE EN VISIE
Wie met plezier werkt, is gelukkiger, productiever en verzuimt minder. Aan de andere kant kan verlies van balans in het leven leiden tot stress, ziektes en daarmee ook tot verzuim. Human Support richt zich op het herstel van de balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld bij re-integratie met en na kanker of een andere ingrijpende gebeurtenis.

HUMAN SUPPORT

  • advies, coaching en training gericht op
  • kanker en werken
  • rouw en verliesverwerking
  • psychische klachten, stress en pre-burnout
  • arbeidsbemiddeling en re-integratie
  • persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en teambuilding
     

Aandacht voor de mens

De kansen en mogelijkheden die iemand heeft zijn altijd het uitgangspunt. Omdat je juist ook na een ziekte of rouwproces als mens kunt groeien en sterker kunt worden. Human Support geeft mensen de kracht om op zoek te gaan naar oplossingen, grenzen te verleggen en te handelen vanuit zelfredzaamheid. Wij werken met passie en betrokkenheid, inspirerend en activerend met veel aandacht voor het menselijke aspect. 

Waarom individuele coaching?
Onze aanpak is gericht op zelfonderzoek, bewustwording en reflectie. Hoe kun je de regie over je leven (weer) in eigen hand nemen? Wij treden hierbij op als klankbord en procesbegeleider. Op basis van de coachvraag en de persoon kiezen we in overleg verschillende methoden, technieken en interventies ter ondersteuning.

Verbeteren balans werk en privé
Met praktische handvatten leren mensen om verantwoordelijkheden en belasting op het werk en privé beter te dragen. Samen brengen we in beeld wat de belemmeringen zijn en wat nodig is om de energie, de betrokkenheid en het plezier in het leven weer te verhogen, met duidelijke doelen en overzichtelijke stappen. Door het kennen en beter benutten van je energiebronnen te gebruiken kun je de verstoorde balans herstellen. Als je op deze manier je 'draagkracht' vergroot, dan nemen stressgerelateerde klachten af. Juist die zijn vaak de oorzaak van minder productiviteit of verzuim. Human Support gebruikt werken als krachtbron.

Samenwerking werkgever en werknemer
Een betere balans tussen werk en privé is een zaak van de werknemer en de werkgever. Een werkgever die tijdig een probleem bij de medewerker signaleert en deskundige begeleiding aanbiedt, kan uitval en daarmee hoge verzuimkosten voorkomen. Human Support werkt op basis van een gerichte samenwerking met alle betrokkenen: de medewerker, de leidinggevende en/of casemanager, de HR-medewerker en de arbo-professional. Human Support staat voor een onafhankelijke en objectieve maatwerkaanpak, die de situatie voor iedereen helder en duidelijk maakt en gericht is op oplossingen. 

Kernwaarden
Human Support staat voor integriteit, wederzijds vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid, kansen en mogelijkheden

Voor persoonlijke begeleiding door Human Support kunt u contact opnemen met Marlies Kivits via mailadres marlies@human-support.nl. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden.