Casemanagement (CROV®)

Met de klantverwachtingen als uitgangspunt zijn we volop in beweging. Human Support kenmerkt zich door daadkracht, bevlogenheid en betrokkenheid.  

Met een actieve ondersteunende rol zoeken we de samenwerking met werkgever, werknemer, Arbodienst en interventiebedrijven. Human Support heeft ruime ervaring in het sturen en coachen van managers/leidinggevenden. We begeleiden zelfsturende teams in het nemen van eigenaarschap gericht op verzuimpreventie en begeleiding. Op een correcte wijze communiceren we met betrokkenen om schadelast te beperken en te zorgen voor een duurzame terugkeer in het arbeidsproces.

Met onze expertise en ruime ervaring op het gebied van (complex) casemanagent ontzorgen we om WIA instroom te voorkomen. We brengen de WGA-schadelast in kaart en adviseren over eventuele interventies en vervolg- (exit)trajecten in de richting van een IVA of passende arbeid (<35%). Daarnaast begeleiden we ex-werknemers die een WIA uitkering hebben. We onderzoeken hun situatie en geven richting aan het vervolg (herbeoordeling richting een IVA of verlaging van de arbeidsongeschiktheid).

We zijn regisseur in ziektewet en WGA dossiers, bewaken het tijdspad Wet Poortwachter en informeren tijdig over (wettelijke en wenselijke) ver-volgstappen.

We kijken vooruit, werken met het einddoel voor ogen en weten de weg binnen het UWV. Tevens zijn we sparringpartner en denken mee op dossier- en organisatieniveau. We geven inzicht in belangen, kansen, mogelijkheden en consequenties. We helpen om weloverwogen beslissingen te nemen en realiseren gedragsverandering.

Human Support is in het bezit  van diploma CROV* en is lid van RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers)

www.rnvc.nl