Chronisch ziek

Chronisch ziek en werken
Duurt een ziekte langer dan zes maanden en is deze niet meer met vaccins of medicijnen te genezen, dan noemen we een ziekte chronisch. De klachten verdwijnen niet, ze verminderen evenmin en kunnen in de toekomst mogelijk nog verergeren. Toch blijven ook mensen met een chronische ziekte waardevol voor een organisatie. 

Grote impact
Wie de diagnose 'chronisch ziek' krijgt, gaat door een moeilijke periode. Je moet de ziekte verwerken en accepteren. Ook de impact op het gezin is groot. Hoe kunt u als werkgever een werknemer het beste helpen en hoe kunt u de inzetbarheid en re-integratie bevorderen?

Human Support begeleidt u bij effectieve re-integratie bij chronische ziekten zoals:

·         Kanker

·         Multiple Sclerose (MS)

·         Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)