Coaching bij kanker

Persoonlijke begeleiding bij kanker
Zodra er sprake is van de diagnose kanker, kan coaching en begeleiding een grote meerwaarde hebben. Voor de persoonlijke situatie, maar ook voor de gezinsleden. Kanker krijg je nooit alleen. Coaching is een manier van begeleiden tijdens het bewustwordingsproces. Het levert meer inzicht in eigen wensen en behoeften en leert je omgaan met verwachtingen en emoties.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Er wordt eerste een intakegesprek gepland. Wat is de situatie? Waar liggen de eerste behoeften en wat verwacht men van elkaar? Human Support kan direct van dienst zijn en ondersteunen bij de impact die de diagnose kanker heeft. Er wordt een plan van aanpak gemaakt met een vrijblijvend voorstel voor vervolggesprekken.

Wat zijn bijvoorbeeld coachingsaspecten?

  • impact diagnose, gedachten en gevoelens?
  • aandacht voor emoties: verdriet, boosheid, angst en verlies
  • impact op gezinsleden
  • inzicht en reflectie
  • wat wordt er van me verwacht en hoe ga ik hier mee om/
  • contact werkgever en verzuim
  • energiebelasting en balans
  • gevolgen ziekte, fysiek, mentaal, werk en financiëel

Tijdens de vervolggesprekken proberen we erachter te komen wat de hulpvragen en verwachtingen zijn. Samen zoeken we een weg tijdens het ziekte-en behandelproces waarin duidelijk de aandacht gericht is op het herwinnen van vertrouwen.

Neemt u gerust contact op met Human Support bij vragen of voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Klik hier.

Bent u werknemer? Human Support kan in overleg uw werkgever benaderen voor een begeleidingstraject.