Training langdurig verzuim

Training Verzuimmanagement langdurig verzuim
 
Door onder andere de vergrijzing van een groot deel van onze arbeidspopulatie, is het waarschijnlijk dat u vaker te maken krijgt met langdurig verzuim door bijvoorbeeld kanker of een chronische ziekte. Natuurlijk wilt u, evenals de collega’s, de werknemer graag persoonlijk ondersteunen tijdens het ziekte- en herstelprocesproces. Tegelijk wilt u realistisch kijken naar re-integratiemogelijkheden en doelgerichte verzuimgesprekken voeren. Ernstig of chronisch ziek zijn raakt het leven en het mens zijn. Vaak kan er langer doorgewerkt of eerder hervat worden dan gedacht.

Hoe kunt u 'verwacht' langdurig verzuim beïnvloeden bij

  • kanker
  • rouw en verlies op de werkvloer
  • burn-out
  • multiple sclerose
  • Psychische klachten privé en/of arbeids-gerelateerd

 Voor leidinggevenden, (case)managers, verzuimconsultants en Hr-medewerkers
Hoe kunt u medewerkers die te maken hebben met (verwacht) langdurig verzuim positief beïnvloeden en ondersteunen? Deze praktijkgerichte training helpt u om beter om te gaan met medewerkers die uitvallen wegens kanker, rouw, psychische klachten of een chronische ziekte. Tijdens de training worden tools aangereikt om als werkgever een positieve invloed uit te oefenen op het langdurig verzuim en om de samenwerking tussen alle partijen effectief aan te sturen. Theorie wordt afgewisseld met door deelnemers ingebrachte praktijkvoorbeelden.

Doel en resultaat
Het doel van de training is het inzichtelijk maken van het proces en de actoren die van invloed zijn op langdurig verzuim. Wat is de rol van de bedrijfsarts en welke externe interventies kunnen ingezet worden? Wat is er nodig om effectief samen te werken om de re-integratie optimaal te laten verlopen en verzuimkosten te besparen?

Trainingsaspecten
visie omtrent eigen regie en samenwerking (rol bedrijfsarts)
communicatie met internen en externen: arbo-professionals, klanten/relaties, gezinsleden, collega's 
betrokkenheid en continuïteit arbeidsproces
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden re-integratie
gedragsbeïnvloeding en het effect van verzuimgesprekken
terugkomst van werknemer, uitgesloten? afscheid/verlies?
verzuimdossier en wet poortwachter

De training kan per dagdeel worden gegeven In Company of in overleg op een nader te bepalen locatie. Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Het deelnemen aan de training levert een positieve bijdrage aan de betrokkenheid en continuïteit tijdens het verzuimproces.